Privacybeleid

Privacybeleid

Tourism Ireland – Privacybeleid 

(voor het laatst herzien op 24 november 2020)

1. Wie We Zijn 
We zijn Tourism Ireland Limited ('we', 'ons', 'Tourism Ireland') met als belangrijkste vestigingsplaats 5th Floor Bishop's Square, Redmond's Hill, Dublin, D02 TD99, Ierland. Onder onze voorwaarden vallen ook onze gelieerde ondernemingen. Met 'gelieerde ondernemingen' bedoelen we een entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over ons, beheerd wordt door ons of onder gezamenlijke zeggenschap staat. Voor de toepassing van deze definitie wordt onder 'zeggenschap' verstaan: het directe of indirecte bezit van of de zeggenschap over meer dan 50% van de stembelangen van de entiteit in kwestie). Dit privacy- en cookiesbeleid (het 'beleid') verwijst naar de websites: www.tourismireland.com , www.tourismirelandindustryopportunities.com, www.trade.ireland.com,   www.media.ireland.com  (de 'website'). 

Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Dit beleid is van toepassing op de website, de applicaties en de bijbehorende diensten (de 'dienst'). Dit beleid is bedoeld om u, onze gebruikers, te beschermen door u te informeren welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe we de informatie over u gebruiken, met wie we deze delen, hoelang we deze bewaren en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen of bedenkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Uw gebruik van de website en eventuele microsites is afhankelijk van uw instemming met dit beleid.

In dit beleid heeft de term 'persoonsgegevens' betrekking op gegevens over een levende persoon die is of kan worden geïdentificeerd aan de hand van de gegevens of aan de hand van de gegevens in combinatie met andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen en welke persoonsgegevens omvat zoals beschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals hieronder gedefinieerd).

Neem het onderstaande aandachtig door. Door deze website te bezoeken en uw toestemming te geven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid, wordt aangegeven dat de gebruiker dit beleid heeft doorgenomen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als u niet met deze voorwaarden instemt, dient u de website onmiddellijk te verlaten. We zullen uw toestemming in dit verband vastleggen. Als u niet langer met onze verwerking van uw persoonsgegevens instemt, kunt u ons verzoeken deze verwerking stop te zetten door contact met ons op te nemen overeenkomstig het kopje 'Contact met ons opnemen' hieronder. 

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. 'Wetgeving inzake gegevensbescherming' betekent: de Wet persoonsregistraties van 1989 tot 2001, de Wet bescherming persoonsgegevens van 2001 tot 2018, de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 ('AVG'), en alle andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van de e-privacyverordening 2002/58/EG en de verordeningen van de Europese Gemeenschappen 2011 (elektronische-communicatienetwerken en -diensten) (privacy en elektronische communicatie) ('e-privacyregelgeving'), als zodanig wordt wetgeving van tijd tot tijd aangevuld, gewijzigd, herzien of vervangen.

We zijn een verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming) met betrekking tot persoonsgegevens die we verzamelen van u, via uw of een het gebruik van andere gebruikers van de dienst en de instelling van uw account. In dit beleid wordt de basis uiteengezet waarop deze persoonsgegevens door ons worden verwerkt. 
U kunt een betrokkene zijn (zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming) of u kunt een verwerkingsverantwoordelijke zijn. Als u een verwerkingsverantwoordelijke bent in verband met de persoonsgegevens van andere betrokkenen, moet u zich houden aan alle verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming gelden voor een verwerkingsverantwoordelijke. Als u een verwerkingsverantwoordelijke bent, treden wij en u op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, tenzij anders overeengekomen. 

2. Informatie Die We Van U Verzamelen
We respecteren uw recht op privacy in verband met uw interacties met de dienst volledig en streven ernaar om transparant te zijn in onze omgang met u over welke informatie we zullen verzamelen en hoe we uw informatie zullen gebruiken. Ook verzamelen en gebruiken we de gegevens van een persoon alleen als we hier wettelijk recht op hebben. Informatie over de persoonsgegevens die Ierse entiteiten verzamelen, is te vinden op www.dataprotection.ie, de website van de Irish Data Protection Commission ('DPC').

Eenvoudig gesteld is onze functie het promoten van Ierland als bestemming voor buitenlandse toeristen.  Een kernonderdeel van ons bedrijf is het bevorderen van activiteiten om toeristische producten en diensten in Ierland en Noord-Ierland te promoten, publiceren en verkopen.  We nodigen u als bezoeker van onze website uit om u aan te melden, zodat u meer informatie van ons kunt ontvangen. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is geheel naar eigen goeddunken. Als u besluit zich aan te melden, hebben we een beperkt aantal persoonsgegevens van u nodig. Deze omvatten uw naam en e-mailadres. We kunnen ook vragen om uw postadres, zodat we de locatie van uw bedrijf kunnen bepalen. Hierdoor kunnen we bepalen wat de beste locaties zijn voor netwerk- en promotie-evenementen en dit dient tevens voor rapportagedoeleinden.  In alle gevallen kunt u er zeker van zijn dat we alleen de meest elementaire gegevens zullen verzamelen.   

Informatie over websitegebruik wordt verzameld via cookies. We verzamelen en stellen generieke informatie samen over al ons websiteverkeer. Deze informatie wordt alleen in samengestelde vorm weergegeven. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid

Tourism Ireland kan gebruikers van tijd tot tijd om feedback vragen (vrije tekstinvoer, kwaliteitsbeoordelingen of vergelijkbaar) wat bijdraagt aan het analyseren van de kwaliteit en prestaties van de website. Voor dit doel wordt informatie anoniem verzameld en alleen gebruikt om ons inzicht te geven in de behoeften en meningen van klanten. Soms kunnen specifieke citaten van personen worden benadrukt, maar dit gebeurt zonder dat de gebruikers persoonlijk worden geïdentificeerd.

U kunt u zelf terugvinden op foto's van Tourism Ireland of van een fotograaf die namens Tourism Ireland werkt als u bijvoorbeeld een evenement, workshop of beurs in Ierland bijwoont of een kennismakingsbezoek brengt. 
Deze beelden kunnen worden gebruikt door Tourism Ireland voor het publiceren van de verschillende activiteiten via alle mediakanalen van Tourism Ireland. In dergelijke gevallen worden bezoekers gefotografeerd op de wettelijke basis van legitieme belangen. Waar mogelijk zal Tourism Ireland de mogelijke risico's tot een minimum beperken door mondeling of visueel kenbaar te maken dat er fotografie zal plaatsvinden, waarmee bezoekers de gelegenheid krijgen om kenbaar te maken dat ze niet gefotografeerd willen worden. 

Alle persoonsgegevens die we van u verzamelen voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid, worden hierna gezamenlijk 'uw gegevens' genoemd. 

We streven ernaar om uw gegevens nauwkeurig en up-to-date te houden. Als zodanig dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie waar u zich van bewust bent. U kunt uw aangegeven interesse in onze direct marketing wijzigen door in elk elektronisch directmarketingbericht dat u van ons ontvangt op 'uitschrijven' te klikken. 

De in het kader van de website ontwikkelde applicaties voor mobiele apparaten zullen de hierboven beschreven informatie uitvoeren en vastleggen en zijn ook aan dit beleid onderworpen. Applicaties die door ons zijn ontwikkeld maar worden ingezet op andere platforms, zoals kanalen voor sociale media, kunnen ons feedback geven over de activiteiten en het gebruik die specifiek zijn voor een gebruiker.

Als u jonger bent dan 18 jaar dient u toestemming van uw ouder/voogd te krijgen voordat u uw gegevens aan ons verstrekt of de dienst gebruikt. 

3. Waarom We Uw Gegevens Verzamelen En Verwerken
We kunnen, in de loop van het leveren van onze dienst, waar nodig informatie van u verzamelen. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen tijdens het monitoren van onze technologische hulpmiddelen en diensten, waaronder de communicatie die we via onze website en e-mail verzenden en ontvangen. We verzamelen gegevens over u als u deze aan ons verstrekt of rechtstreeks met ons in contact bent. 

We verzamelen informatie over u om ons te helpen uw account op de website te beheren en om u e-mails te sturen met updates over toeristische producten en diensten in Ierland en Noord-Ierland, of om u e-mails te sturen met aanbiedingen die interessant voor u zijn. We kunnen de informatie die we op de website hebben verzameld, gebruiken om uw volgende bezoeken aan onze website te personaliseren.

Uw gegevens worden ook geregistreerd en wij kunnen rechtstreeks contact met u opnemen over specifieke aanbiedingen of mogelijkheden, met uitnodigingen voor netwerkevenementen, workshops of webinars of om deel te nemen aan kennismakingsbezoeken aan het eiland Ierland of om andere redenen die we wederzijds zakelijke belangen toedichten.  

We willen u graag informatie sturen over onze producten en diensten en die van andere leden van de toerismebranche van het eiland Ierland die voor u mogelijk interessant zijn. Wanneer u uw contactgegevens op een van onze websiteformulieren invoert en indient, dan meld u zich automatisch aan om onze promotionele informatie te ontvangen. Als u ermee heeft ingestemd communicatie van ons te ontvangen, kunt u zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. U heeft het recht ons te allen tijde te verzoeken geen contact met u op te nemen voor directmarketingdoeleinden. Raadpleeg 'Het recht ons te verzoeken om geen contact meer met u op te nemen voor direct marketing'.

Van tijd tot tijd voeren we samen met derden promotionele e-mailcampagnes uit. Als u zich heeft 'aangemeld' voor het ontvangen van dergelijke campagnes, kunnen we promotionele e-mails sturen naar uw e-mailadres met informatie over producten en diensten waarvan we denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Dergelijke e-mails kunnen links bevatten naar websites van derden en hiervoor verwijzen we u naar het kopje 'Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen' hieronder. 

We verzamelen ip-adressen van bezoekers van onze website (een ip-adres is een uniek nummer waarmee elke computer of elk ander netwerkapparaat dat met het internet is verbonden, geïdentificeerd kan worden). Hierdoor kunnen we de locatie van gebruikers identificeren, storend gebruik verhinderen en het aantal bezoeken uit verschillende landen vaststellen. We analyseren deze gegevens om trends te onderzoeken en statistische gegevens bij te houden. We bekijken bijvoorbeeld welke delen van onze website gebruikers bezoeken en hoeveel tijd ze daar doorbrengen. We koppelen uw ip-adressen niet aan enige informatie op basis waarvan u persoonlijk te identificeren bent.

We kunnen uw persoonsgegevens op een of meerdere van de volgende rechtsgrondslagen gebruiken: (i) voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, (ii) voor onze legitieme zakelijke doeleinden bij het leveren van de dienst aan u (in dat geval zullen onze legitieme belangen geen afbreuk doen aan uw fundamentele privacyrechten), en/of (iii) in beperkte omstandigheden, waartoe u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Hieronder hebben we in een tabel een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en welke van de grondslagen we gebruiken om dit te doen. Waar nodig hebben we ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

Let op: we kunnen uw persoonsgegevens voor meer dan één grondslag verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie nodig heeft over de specifieke grondslag die we gebruiken voor het verwerken van uw persoonsgegevens, wanneer in de onderstaande tabel meer dan één grondslag is uiteengezet.
 

Doel

Gegevenscategorieën

Grondslag voor de verwerking en, waar nodig, de grondslag van het rechtmatige belang

Om te reageren op een vraag van u.

basisgegevens en
contactgegevens.

Nodig om te reageren op een vraag van u om u te voorzien van informatie om te voldoen aan wederzijdse rechtmatige belangen. 

Om u als klant van onze website te registreren.

basisgegevens, 
contactgegevens, 
profielinformatie

Om u een dienst te kunnen bieden waarmee u uw interesses in onze producten/diensten kunt vastleggen en op de hoogte kunt worden gesteld van evenementen en producten die voor u van belang kunnen zijn. 

Om u te registreren voor het ontvangen van onze reguliere e-zines.

Basisgegevens, 
Contactgegevens,
Profielinformatie

Om u, als u hiermee instemt, onze reguliere e-zines te kunnen sturen over producten en diensten die we aanbieden. 

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het ontwikkelen van onze producten/diensten en voor de groei van ons bedrijf)
 

Om ons bedrijf en deze website te beheren en beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).
 

basisgegevens, 
contactgegevens,  
profielinformatie, 
informatie over de nieuwsbrief en
technische gegevens

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
 

Om onze website te leveren en verbeteren, waaronder het controleren en monitoren van het gebruik ervan, het leveren en verbeteren van onze dienst aan u en het beheren van onze relatie met u.


basisgegevens, 
contactgegevens,  
marketinginformatie, 
technische gegevens en 
locatiegegevens.

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze website te leveren en verbeteren, waaronder het controleren en monitoren van het gebruik ervan, het leveren en verbeteren van onze dienst aan u of het beheren van onze relatie met u;
Noodzakelijk om onze wettelijke, regelgevende en risicobeheerverplichtingen na te komen.


Wanneer we uw gegevens op een andere manier willen gebruiken, zorgen we ervoor dat we u op de hoogte stellen en eerst uw toestemming krijgen. U krijgt de gelegenheid om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden dan genoemd in dit beleid, te onthouden of in te trekken.

4. Door De Gebruiker Geüploade Gegevens
Uw gegevens zijn afzonderlijk van en moeten onderscheiden worden van door de gebruiker geüploade gegevens. 'Door de gebruiker geüploade gegevens' zijn gegevens die door u of anderen worden geüpload via uw account of uw gebruik van de dienst wanneer u bijvoorbeeld de commentaarfunctie of de contactfunctie of de ‘Have you a Story to Tell’-functie op onze 'website' gebruikt. We raden u ten zeerste aan om in door de gebruiker geüploade gegevens geen persoonsgegevens te uploaden. Wij behouden ons als enige het recht voor om door de gebruiker geüploade gegevens te bekijken, te bewerken of te verwijderen. We modereren alle door de gebruiker geüploade gegevens om er zeker van te zijn dat deze geen persoonsgegevens bevatten. Desalniettemin zijn wij een verwerker en bent u de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot door de gebruiker geüploade gegevens (voor zover deze persoonsgegevens bevatten). 
Als u een verwerkingsverantwoordelijke bent met betrekking tot de persoonsgegevens van andere betrokkenen in door de gebruiker geüploade gegevens, dan dient u zich te houden aan alle verplichtingen die voor u als verwerkingsverantwoordelijke gelden onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Zijn Er Omstandigheden Waarin We Uw Gegevens Kunnen Gebruiken Om Contact Met U Op Te Nemen?

We kunnen contact met u opnemen:

 • om administratieve redenen in verband met de dienst (zoals om u te herinneren aan uw wachtwoord of om u te informeren dat een bepaalde dienst, activiteit of online content is opgeschort voor onderhoud of in reactie op een vraag die u ons stelt;

 • om u te informeren over onze dienst, activiteiten of online content, met inbegrip van het verzenden van e-nieuwsbrieven of soortgelijke correspondentie en updates of om te reageren op uw contactverzoek, bijvoorbeeld op onze website, via e-mail of via 'Contact met ons opnemen', zoals hieronder beschreven;

 • om u uit te nodigen voor deelname aan enquêtes over onze diensten (deelname is altijd vrijwillig).

 • voor directmarketingdoeleinden.


6.  Welke Rechten Heeft U
Als betrokkene heeft u uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming de volgende rechten en wij, als verantwoordelijke partij voor het verwerken van uw gegevens, zullen deze rechten met betrekking tot uw gegevens in acht nemen:
 

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens; 

 • het recht om eventuele fouten in uw persoonsgegevens te laten corrigeren;

 • Het recht ons te verzoeken om geen contact meer met u op te nemen voor direct marketing;

 • het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te voorkomen;

 • het recht uw persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere gegevensbeheerder;

 • het recht om verwijderd te worden; en

 • het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingscoördinator als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben verwerkt.


Deze rechten worden hieronder in meer detail uiteengezet, maar als u opmerkingen, bedenkingen of klachten heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op (zie hieronder 'Contact met ons opnemen'). Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek beantwoorden wij aan de rechten die u uitoefent, tenzij het verzoek bijzonder ingewikkeld of omslachtig is. In dat geval zullen we daaraan binnen drie maanden beantwoorden (we zullen u binnen de eerste maand informeren of het langer dan een maand zal duren om het verzoek te beantwoorden). Wanneer we een verzoek op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming binnen een bepaalde periode moeten beantwoorden, zullen we dat binnen die periode doen.

6.1  Recht op inzage in persoonsgegevens die betrekking op u hebben
U kunt verzoeken de persoonsgegevens die we over u bewaren in te zien en het volgende te verkrijgen:

 • een samenvatting van dergelijke persoonsgegevens en de categorieën persoonsgegevens die worden bewaard (zie kopjes 2 en 3 hierboven);

 • details over het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn of zullen worden verwerkt (zie kopje 3 hierboven); 

 • details over de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie deze zijn of kunnen worden bekendgemaakt, waaronder of die zich in het buitenland bevinden en welke beschermingsmaatregelen voor dergelijke overdrachten naar het buitenland worden toegepast (zie kopje 9 hieronder); 

 • details over de periode waarvoor de gegevens worden bewaard of de criteria die we gebruiken om te bepalen hoelang de gegevens worden bewaard (zie kopje 14 hieronder);

 • details over uw rechten, waaronder de rechten op correctie, verwijdering, beperking of bezwaar tegen de verwerking (uitgelegd in kopje 6); 

 • alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens (zie kopje 2 hierboven);

 • welke voorzorgsmaatregelen er zijn getroffen indien uw persoonsgegevens naar buiten de EER worden overgedragen (zie kopje 9 hieronder).


In dit beleid wordt alle informatie met betrekking tot de bovenstaande punten uiteengezet. Heeft u behoefte aan meer uitleg, neem dan contact met ons op (zie hieronder 'Contact met ons opnemen').
 
Wanneer u een verzoek indient met betrekking tot uw persoonsgegevens, dient u bij indiening ervan (zie hieronder 'Contact met ons opnemen') aan te geven welke persoonsgegevens u wilt inzien. Een kopie van een dergelijk verzoek kan door ons worden bewaard voor onze legitieme doeleinden bij het beheren van de dienst. Door ons zoveel mogelijk informatie te verstrekken over het type gegevens dat u graag wilt ontvangen, kunnen we deze gegevens eenvoudiger vinden. Als we, om aan uw verzoek te voldoen, informatie met betrekking tot of identificatie van een andere persoon openbaar moeten maken, moeten we, indien mogelijk, wellicht de toestemming van die persoon verkrijgen. Als we geen toestemming kunnen krijgen, is het mogelijk dat we die informatie moeten onthouden of de gegevens moeten bewerken om de identiteit van die persoon, waar mogelijk, te verwijderen.

Er zijn bepaalde soorten gegevens die we niet verplicht zijn aan u bekend te maken, waaronder persoonsgegevens waaruit onze intenties met betrekking tot onderhandelingen met u blijken en waarvan openbaarmaking die onderhandelingen waarschijnlijk zou schaden. We hebben ook het recht om uw verzoek tot gegevensinzage te weigeren wanneer (i) een dergelijk verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan (in dit geval kunnen wij, indien wij besluiten de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, kosten in rekening te brengen), of (ii) we het recht hebben om dit te doen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.2  Het recht op correctie van eventuele fouten in uw persoonsgegevens of tot bijwerken van uw persoonsgegevens
U kunt ons verzoeken eventuele fouten in de persoonsgegevens die we over u bezitten, gratis te corrigeren. Als u dit wilt:

 • stuur ons dan een e-mail of schrijf ons aan (zie hieronder in kopje 17 'Contact met ons opnemen');

 • dient u ons voldoende informatie te verstrekken, zodat we u kunnen identificeren (bijv. naam, registratiegegevens); en

 • dient u ons te melden welke informatie onjuist is en waardoor deze vervangen moet worden.


Als we uw persoonsgegevens moeten bijwerken, zullen we dit indien van toepassing ook melden aan de ontvangers aan wie die persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, juist en volledig zijn. Indien enige informatie die u ons heeft verstrekt verandert, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten (zie 'Contact met ons opnemen' onder kopje 17 hieronder).

6.3  Het recht ons te verzoeken om geen contact meer met u op te nemen voor direct marketing 
U kunt ons verzoeken om geen contact meer met u op te nemen voor directmarketingdoeleinden. Als u dit wilt:

 • Klik dan op 'Uitschrijven' in een e-mail (dit verzoek wordt direct ingewilligd);

 • Stuur een e-mail via 'Contact met ons opnemen' hieronder (dit kan tot 5 werkdagen duren).


We zullen u informatie verstrekken over de actie die is ondernomen met betrekking tot een verzoek om direct marketing te stoppen. Dit kan zijn in de vorm van een antwoordmail, waarin wordt bevestigd dat u zich heeft 'uitgeschreven'. Een afmelding voor direct marketing betekent niet dat u bent afgemeld voor essentiële elektronische communicatie met betrekking tot het beheer van uw account of voor zakelijke communicatie met betrekking tot de wederzijdse rechtmatige zakelijke belangen. 

6.4 Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of te voorkomen

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensverwerking kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te onderbreken als: 

 • u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn (maar we kunnen opnieuw met verwerken beginnen zodra we hebben gecontroleerd en bevestigd dat deze juist zijn);

 • de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat we uw persoonsgegevens wissen;

 • we de persoonsgegevens voor onze verwerking niet meer nodig hebben; of

 • u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking, omdat u van mening bent dat uw belangen voorrang zouden moeten krijgen op de basis waarop we uw persoonsgegevens verwerken.


Als u uw recht uitoefent om ons te beperken uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we de persoonsgegevens blijven verwerken als:

 • u instemt met dergelijke verwerking;

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van juridische vorderingen;

 • de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen; of

 • de verwerking noodzakelijk is vanwege redenen van algemeen belang.6.5 Recht op portabiliteit van gegevens
    
In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u verzoeken om een elektronische kopie van uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die we elektronisch bewaren, of om deze rechtstreeks aan een andere partij te verstrekken. Dit recht is alleen van toepassing op persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, maar niet op gegevens die door ons zijn gegenereerd. Bovendien is het recht op gegevensportabiliteit ook alleen van toepassing wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst; en

 • de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.

 
6.6 Recht op verwijdering

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u ons verzoeken (zie 'Contact met ons opnemen' hieronder) uw persoonsgegevens te wissen indien:

 • u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet nodig hebben om deze te verwerken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit beleid;

 • u ons eerder toestemming had verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, en u die toestemming intrekt en we uw persoonsgegevens daardoor niet op wettelijke wijze kunnen verwerken; 

 • u bezwaar maakt tegen onze verwerking en we geen enkele wettelijke basis hebben om uw persoonsgegevens verder te verwerken; 

 • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of niet zijn gewist toen dat had moeten plaatsvinden; of

 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan de wet te voldoen.


In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen wij uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden blijven verwerken (bijvoorbeeld wanneer we een wettelijke rechtvaardiging hebben om dergelijke persoonsgegevens te bewaren, zoals het hebben van ons rechtmatige zakelijke belang om dit te doen (bijvoorbeeld het bewaren van bewijs van factuurgegevens, enz.)). Indien u ons heeft verzocht uw persoonsgegevens te wissen, zullen we dit melden aan ontvangers aan wie die persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt (indien van toepassing), tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt. Als u daarom verzoekt, zullen we u ook over die ontvangers informeren.

7. Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingscoördinator
Als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet hebben verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid, neem dan eerst contact met ons op. Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingscoördinator of op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming uw andere rechten uitvoeren. Informatie over hoe u dit kunt doen is beschikbaar op de website van de gegevensbeschermingscoördinator: https://www.dataprotection.ie

8. Intrekking Van Toestemming
Als u niet langer instemt met onze verwerking van uw persoonsgegevens (met betrekking tot enige kwestie waarnaar in dit beleid wordt verwezen waarvoor uw toestemming vereist is), kunt u ons verzoeken deze verwerking stop te zetten door contact met ons op te nemen via het onderstaande kopje 'Contact met ons opnemen'. We maken u er echter op attent dat intrekken van uw toestemming voor een dergelijke verwerking tevens kan betekenen dat het voor ons niet langer mogelijk is om de hele of een deel van de dienst aan u te leveren.

9. Met Wie We Uw Gegevens Delen
We kunnen uw gegevens met verschillende derden delen (op voorwaarde dat we de bijbehorende contracten hebben afgesloten)
Voor het organiseren van evenementen, workshops, kennismakingsreizen, webinars enz. zullen we uw informatie ook delen met onze toeristische partners, Fáilte Ireland and Tourism Northern Ireland, en met aanbieders van toeristische producten en toeristische dienstverleners, zoals aanbieders van accommodatie, luchtvaartmaatschappijen, organisatoren van evenementen.  We zullen slechts minimale informatie delen om deze activiteiten mogelijk te maken. 

Als we betrokken raken bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van een deel van onze activa, worden uw gegevens niet overgedragen aan een derde partij, tenzij er met de ontvanger afdoende waarborgen zijn getroffen met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens.

We kunnen uw gegevens ook delen met onze externe leveranciers die ons helpen bij het leveren van de dienst.

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar, en opgeslagen of ingezien worden in een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') met als doeleinde dat wij de dienst kunnen leveren. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door medewerkers buiten de EER die werken voor ons of voor een andere zakelijke entiteit binnen onze groep of voor een van onze leveranciers. Door uw persoonsgegevens in te dienen, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid te behandelen. De genomen voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de overdracht van uw gegevens naar derden buiten de EER omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het door ons afsluiten van passende overeenkomsten met alle partijen die dergelijke persoonsgegevens ontvangen.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers (of die van ingeschakelde derden). Indien we u een wachtwoord hebben verstrekt (of waar u zelf een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang heeft tot delen van onze dienst, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. We vragen u om geen wachtwoord te delen met een persoon die geen toestemming heeft om de dienst te gebruiken.

10. Websites Van Derden
Dit beleid is van toepassing op websites en diensten die in het bezit zijn van en worden beheerd door ons. We hebben geen zeggenschap over de websites/applicaties die vanuit de dienst gelinkt kunnen zijn. Deze andere websites of applicaties kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonsgegevens van u opvragen. U erkent dat de dienst die we leveren u in staat stelt om, of van dienst kan zijn bij het openen van de inhoud van de website, het in contact komen met en het kopen van goederen en diensten van derden of via websites van derden, en dat u dit uitsluitend op eigen risico doet. We vertegenwoordigen of verbinden ons niet, en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verplichting met betrekking tot de inhoud of het gebruik van of de correspondentie met een dergelijke website van een derde of daarmee voltooide transacties, of contracten die door u zijn gesloten met een dergelijke derde, of het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke derde. De websites van derden noch de inhoud van de websites van derden die via de dienst beschikbaar worden gesteld, worden niet automatisch door ons goedgekeurd of aanbevolen. We raden u aan om zorgvuldig kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites en/of diensten die worden beheerd door derden. Let op: we zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van derden. 

11. Aans Tootgevende Inhoud
Als uw gegevens materiaal bevatten dat redelijkerwijs als beledigend, ongepast of verwerpelijk kan worden beschouwd of anderszins verstorend gedrag met betrekking tot de dienst veroorzaakt, kunnen we dergelijke inhoud verwijderen en/of het gebruik van uw account opschorten. We kunnen dergelijk materiaal ook uit onze pagina's voor sociale media verwijderen.

Indien we redelijkerwijs van mening zijn dat u toepasselijke wetgeving schendt of kan schenden, bijvoorbeeld wetgeving inzake uitingsdelicten, kunnen we uw persoonlijke informatie aan relevante derden openbaar maken, waaronder wetshandhavingsinstanties of uw internetprovider. We doen dit alleen in omstandigheden waarin een dergelijke openbaarmaking is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, waaronder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

12. Hoe We Uw Persoonsgegevens Beveiligen
We doen ons uiterste best de privacy van gebruikers te beschermen door de juiste beveiligingstechnologie te gebruiken. We beperken de toegang tot uw gegevens tot werknemers, contractanten en vertegenwoordigers die uw gegevens nodig hebben om de diensten die we leveren te exploiteren, ontwikkelen of verbeteren. We zorgen ervoor dat we passende fysieke en technologische beveiligingsmaatregelen treffen om uw informatie te beschermen. Ook zorgen we er bij het uitbesteden van processen voor dat de serviceprovider gepaste beveiligingsmaatregelen heeft getroffen. Onze dienst kan echter hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid, waaronder cookies. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derden, en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico. 

We zullen passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico's die de verwerking van uw gegevens met zich meebrengt. We zullen in het bijzonder de risico's overwegen die worden veroorzaakt door onvoorziene of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot uw gegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die naar ons worden verzonden, niet garanderen. Dergelijke overdracht is dan ook op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsopties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Voor zover wettelijk toegestaan zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, foutieve bezorging of enig ander verlies of schade als gevolg van (i) de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, inclusief internet, of (ii) enige vertraging of foutieve bezorging door een andere serviceprovider die niet door ons is gecontracteerd, en u erkent dat onze dienst mogelijk onderhevig is aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten. U zult begrijpen dat we de volledige preventie van cyberaanvallen, zoals hacking, spyware en virussen, niet kunnen garanderen. Daarom zult u ons niet aansprakelijk houden voor ongeoorloofde openbaarmaking, verlies of vernietiging van uw gegevens die uit dergelijke risico's voortvloeit.

13. Melden Van Inbreuk
Ernstige gegevensinbreuken met betrekking tot uw gegevens worden zonder onnodige vertraging door ons aan de gegevensbeschermingscoördinator gemeld, en indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat we ons hiervan bewust zijn geworden. Als er na 72 uur geen melding is gemaakt, zullen we een gemotiveerde rechtvaardiging voor de vertraging opnemen. Het is echter niet nodig de gegevensbeschermingscoördinator op de hoogte te stellen wanneer het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens resulteert in een risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Een inbreuk inzake persoonsgegevens betekent in dit verband een inbreuk op de beveiliging die leidt tot het onopzettelijk of onwettig vernietigen, verliezen, wijzigen, ongeautoriseerd openbaar maken van of toegang verlenen tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. 
We houden gegevens bij over gegevensinbreuk, inclusief de gevolgen hiervan en de genomen corrigerende maatregelen. We zullen u op de hoogte stellen van elke gegevensinbreuk die van invloed is op uw persoonsgegevens (en die een hoog risico voor u inhoudt) wanneer we dat op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht zijn. We zijn niet verplicht om u een gegevensinbreuk te melden indien:

 • we passende technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor iedereen die niet geautoriseerd is voor toegang hiertoe, zoals versleuteling; of

 • we daaropvolgend maatregelen hebben genomen die ervoor zorgen dat het hoge risico voor betrokkenen waarschijnlijk niet concreet zal worden; of

 • dit een onevenredige inspanning zou vergen, in welk geval we in plaats daarvan een openbare communicatie inzetten.


14. Bewaring Van Persoonsgegevens
Uw gegevens worden bewaard en opgeslagen gedurende een periode die wij noodzakelijk achten, met inachtneming van het doel waarvoor ze in eerste instantie zijn verzameld. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens bewaren indien dat nodig is om uw account te beheren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten af te dwingen, om zakelijke activiteiten te ondersteunen en om onze dienst te blijven ontwikkelen en verbeteren.
 
Waar we gegevens bewaren voor het verbeteren en ontwikkelen van onze dienst, nemen we stappen om gegevens te verwijderen op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, en gebruiken we de gegevens alleen om gemeenschappelijk inzicht te krijgen in het gebruik van onze dienst en niet om specifieke persoonskenmerken van u te analyseren.


15. Wijzigingen In Het Privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen. De datum van de meest recente wijzigingen wordt boven aan dit beleid vermeld Als u niet instemt met deze wijzigingen, dient u de dienst om uw gegevens in te dienen niet te blijven gebruiken. Als er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd in het privacybeleid, zullen we u op de hoogte brengen door een prominent bericht te plaatsen op onze dienst of door u een bericht te sturen met betrekking tot deze wijzigingen. Zonder uw toestemming verwerken we uw gegevens niet op een manier die niet in dit beleid is opgenomen.

16. Contact Met Ons Opnemen
Als u contact met ons opneemt met betrekking tot uw rechten zoals uiteengezet in dit beleid, dienen alle dergelijke verzoeken schriftelijk te worden ingediend via e-mail aan dpo@tourismireland.com